Emboli Hastalığı Ve Emboli Hastalığı Belirtileri Ve Tedavisi

Emboli ise, genellikle kalp kapaklarındaki hasar sonucunda oluşan pıhtının dolaşım sistemine katılması ve damarı tıkamasıyla meydana gelir. Tıkanan damarın gerisinde beyin dokusunda beslenme ve oksijenlenme bozulur, inme gelişir.

Emboli Sebebleri ve Gelişmesi: Embolinin en sık bilinen nedenleri konjestif kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon, akut miyokart enfarktüsü, endokardit, romatizmal kalp hastalıkları, ekstrasistollerdir. Çeşitli cerrahi girişimler sonrasında, kırıklara bağlı olarak ve bazı tömöral durumlar, neoplazikler de Emboli nedeni olabilirler.

Emboli Belirtileri ve Bulguları: Trombozdaki gibi, oluşan beyin dokusu hasarına göre değişik bulgular vardır. Genelde tromboza göre daha hızlı ve geniş alanlı doku hasarı vardır. Bu yüzden daha ağır bir klinik tablo oluşabilir.

Emboli Teşhisi ve Tanısı: İyi bir anamnez ve nörolojik muayene önemlidir. Anjiografi, CT, MR ve sintigrafi tanıda yeri olan incelemelerdir.

Emboli Tedavisi: Hızlı bir şekilde antikoagülan tedaviye başlanmalıdır. Emboli nedeni araştırılıp nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Emboli sonrası nörolojik sekel gelişmişse, erken dönemde rehabilitasyon başlanmalıdır.